Topokarky

Üstünliklerimiz

CE şahadatnamasy, FDA kepilnamasy, ROHS kepilnamasy, GOST kepilnamasy, REACH kepilnamasy, MSDS kepilnamasy, TUV kepilnamasy we ş.m.
  • index4
  • indeks4 2

Has köp önüm

Näme üçin bizi saýlamaly?

Bir gezeklik önüm üpjünçiligi

“Chengdu Hemeikaineng Medical Equipment Co., Ltd.” jemgyýetiň we tutuş adamzadyň saglygy we howpsuzlygy barada alada edýän hytaý kompaniýasydyr.Biz 2013-nji ýylda esaslandyryldy we merkezi Siçuan welaýatynyň Çengdu şäherinde ýerleşýär.Esasan epidemiýanyň öňüni alyş serişdeleri, dezinfeksiýa enjamlary ýaly dürli saglyk we lukmançylyk önümleri bilen üpjün edýär…

Kompaniýa habarlary

Çüýşe toplumynyň görnüşleri we wezipeleri

Hijama käsesiniň birnäçe görnüşi bar: Birinji görnüşi bambuk turbasynyň käsesi.Gaty we ýetişen bambuk turbasyny alyň, bir ujunda açyň we çüýşäniň aşagynda düwün goýuň.Käbäniň uzynlygy takmynan 8-10 sm bolup biler.Ony ýyly suwda birnäçe minutlap siňdirip bilersiňiz ...

Ervatgynyň çekiş enjamy näme?

Jübi telefonlaryny ýygy-ýygydan ulanmak, kompýuteriň öňünde ýygy-ýygydan işlemek, bir duruşyň uzak wagtlap saklanmagy we beýleki faktorlar sebäpli köp adamda ýatgyda oňurga meselesi köp bolýar.Ervatgynyň spondilozynyň umumy alamatlaryna şular girýär: 1. Boýnuň arkasyndaky agyry;2. Boýnuň agyrmagy ...

  • Iň soňky maglumatlar