Topokarky
  • 300739103_hos

Kompaniýanyň taryhy

Kompaniýanyň taryhy

Taryh

2013-nji ýylda HMKN döredildi.Esasy iş kiçi we orta döwlet hassahanalary we hususy hassahanalar bilen hyzmatdaşlyk etmekdi we lukmançylyk enjamlary we sarp ediş materiallary bilen üpjün ediji bolupdy.

2014-nji ýylda bilelikdäki gözleg we işläp düzmek, materiallary saýlamak we lukmançylyk enjamlaryny öndürmek üçin belli içerki derman topary bilen hyzmatdaşlykda zawod guruň.

2015-nji ýylda önümleri ösdürmek we dizaýn etmek üçin öz gözleg we barlag bölümimizi dörediň.

2016-njy ýylda iň gowy üç hassahananyň enjamlary we sarp edilýän zatlary, enjamlar, sarp edilýän zatlar we dezinfeksiýa gorag materiallary bilen üpjün edilen söwdalara gatnaşdy.

2018-nji ýylda lukmançylyk enjamlary we dezinfeksiýa we gorag önümleri bilen üpjün etmek üçin bölek dermanhanalar we klinikalar ýaly üçünji terminallar bilen hyzmatdaşlyk edildi.

2020-nji ýylda COVID-19-yň ýaýramagy sebäpli mekdepler, çagalar baglary, döwlet edaralary we iri kärhanalar üçin dezinfeksiýa we epidemiýa garşy enjamlar bilen üpjün edip başladyk;daşary söwda biznesi iki taraplaýyn görnüşde oflayn-onlaýn görnüşe çenli giňeldi.