Hytaýda bir gezek ulanylýan poroşok mugt lukmançylyk lateks ellikleri öndürijiler we üpjün edijiler |Hemeikaineng
Topokarky
    sahypa_banner

Önümler

Bir gezek ulanylýan poroşok mugt lukmançylyk lateks ellikleri

Gysga düşündiriş:

Lateks ellikleri adaty elliklerden tapawutly we lateksden ýasalan ellikleriň bir görnüşidir.Öý, senagat, lukmançylyk, gözellik we beýleki pudaklar hökmünde ulanylyp bilner we zerur el goragy önümidir.Lateks ellikleri tebigy lateksden ýasalyp, beýleki inçe goşundylar bilen gabat gelýär.Önümler ýerüsti bejergä eýe we geýmek üçin amatly.Senagat we oba hojalygy önümçiliginde, lukmançylyk bejergisinde we gündelik durmuşda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu önüm bütin dünýäde müşderiler tarapyndan gaty meşhurdyr we köp müşderi satyn almak üçin biziň bilen habarlaşýar.Önümlerimiz ýokary hilli we bahasy hile laýyk.Nusga gerek bolsa, ilki bilen biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, hilini barlamak üçin size nusgalar berip bileris.

Parametr

Material: Tebigy rezin
Model: Poroşok mugt
Reňk: Süýt ak
Ölçegi: S / M / L / XL
Gaplamak jikme-jigi: 100 sany guty / guty, 10 guty / karton
Kartonyň ölçegi: 32 * 28 * 26 sm
GW: 6.8KG
NW: 6.4KG
Şahadatnama: CE
Arza: Lukmançylyk taýdan ulanmak üçin, hirurgiki däl
Möhleti gutarýan senesi: 2 ýyl
Önüm senesi: Gutujyga serediň

Aýratynlyk

1. Lateks ellikleri tebigy lateksden ýasalyp, beýleki inçe goşundylar bilen gabat gelýär.

2. Önümler ýerüsti bejergä eýe we geýmek üçin amatly.

Hyzmat

1. OEM / ODM.

2. Önümler CE, FDA, ISO kepilnamasyndan geçdi.

3. Derrew jogap beriň we hemmetaraplaýyn we oýlanyşykly hyzmat beriň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. OEM / ODM.

2. Zawodyň göni satuw bahasy.

3. Hil kepilligi.

4. Çalt eltiň.

5. Satuwdan soň gowy hyzmatymyz bar.

6. Uzak wagt bäri iri öý hassahanalarynda hyzmat edýäris.

7. Lukmançylyk pudagynda 10 ýyldan gowrak satuw tejribesi.

8. Önümleriň köpüsi üçin MOQ ýok we ýöriteleşdirilen önümler çalt getirilip bilner.

Şahadatnama

CE

CE

Gaplamak

gaplamak (1)
gaplamak (2)
gaplamak (3)
gaplamak (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň