Hytaý elektrik titreýän köpük rolikli bedenterbiýe sporty dikeldiş ýoga massaage öndürijileri we üpjün edijileri |Hemeikaineng
Topokarky
    sahypa_banner

Önümler

Elektrik titreýän köpük rolikli bedenterbiýe sporty dikeltmek ýoga massa .y

Gysga düşündiriş:

Bu önüm bütin dünýäde müşderiler tarapyndan gaty meşhurdyr we köp müşderi satyn almak üçin biziň bilen habarlaşýar.Önümlerimiz ýokary hilli we bahasy hile laýyk.Nusga gerek bolsa, ilki bilen biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, hilini barlamak üçin size nusgalar berip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Sport massaagey we myşsalary dikeltmek üçin ýokary güýçli titreýän köpük rolikidir.Wibrasiýa bejergisi (VT) güýç we güýji güýçlendirip, gan aýlanyşyny we myşsadaky hereket diapazonyny (ROM) ýokarlandyryp, agyryny azaldyp biler.Gerekli intensiwligi ulanmak üçin titremäniň derejesini we re modeimini aňsatlyk bilen saýlap bilersiňiz.Professionalokary kuwwatly batareýa bilen çalt zarýad berilýär, hünärmen türgenler, fitnes höwesjeňleri we ş.m.

surat1
image3z
surat2
surat4
image5z
surat6
surat7
全自动 冷 热敷

Parametr

Haryt ady Wibrasiýa köpük rolik
Model belgisi A02-M-002
Material EVA
Bahalandyrylan naprýa / eniýe / tok DC 5V 2.0A
Batareýanyň kuwwaty 5000mAh
Zarýad beriş wagty Takmynan 3 sagat
Batareýanyň ömri 5-8 sagat
Wibrasiýa derejesi 4 dereje
Önümiň ululygy 91 * 91 * 318 mm
Arassa agram 840 gr

Üstünlik

1. Dinamiki gurluşy: Üýtgeşik nagyş proýeksiýasy, barmaklaryňyzyň ujy bilen basýan ýaly duýýan has çuňňur gyjyndyrmany üpjün edýär.
2. Intokary intensiwlik wibrasiýasy: 2 tolkun nagşy bilen 4 dürli yrgyldy tizligi, size laýyk gelýän tizligi we intensiwligi saýlap bilersiňiz.
3. Batareýany aňsat zarýadlamak: Micro USB-iň ýerine, Type-C porty bilen enjamlaşdyrylan, ulanmak has amatly we takmynan 3 sagat zarýad alyp bolýar.
4. Uzyn batareýanyň ömri: 5000mAh ýokary kuwwatly batareýa, 4 sagat batareýasynyň ömri 4 aýda diňe bir gezek zarýad almaly.
5. Çydamly we güýçli: Iň azyndan 150 Kg (330 funt) goldaýan ýokary hilli materiallardan gurlupdyr.

Hyzmat

1. OEM / ODM.
2. Önümler CE, FCC, ISO kepilnamasyndan geçdi.
3. Derrew jogap beriň we hemmetaraplaýyn we oýlanyşykly hyzmat beriň.

Şahadatnama

CE

CE

FCC

FCC

ISO13485

ISO13485

Gaplamak

gaplamak (1)
gaplamak (2)
gaplamak (3)
gaplamak (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň