Topokarky
  sahypa_banner

Lukmançylyk ellikleri

 • Bir gezek ulanylýan poroşok mugt lukmançylyk lateks ellikleri

  Bir gezek ulanylýan poroşok mugt lukmançylyk lateks ellikleri

  Lateks ellikleri adaty elliklerden tapawutly we lateksden ýasalan ellikleriň bir görnüşidir.Öý, senagat, lukmançylyk, gözellik we beýleki pudaklar hökmünde ulanylyp bilner we zerur el goragy önümidir.Lateks ellikleri tebigy lateksden ýasalyp, beýleki inçe goşundylar bilen gabat gelýär.Önümler ýerüsti bejergä eýe we geýmek üçin amatly.Senagat we oba hojalygy önümçiliginde, lukmançylyk bejergisinde we gündelik durmuşda giňden ulanylýar.

 • Bir gezek ulanylýan lukmançylyk goragly PVX ellikler

  Bir gezek ulanylýan lukmançylyk goragly PVX ellikler

  PVC diýlip tanalýan poliwinil hlorid, himiki maddalardan, deşiklerden, kesilmelerden we aşgazandan goramak üçin ellikleriň daşyny örtmek üçin ulanylýan termoplastik polimerdir.Gorag ellikleriniň bu dürlüligi, dürli howplardan goramak üçin birnäçe iş ýerlerinde ulanylýar.PVX ellikleriň görnüşlerine howpsuzlyk ellikleri, lukmançylyk ellikleri, laboratoriýa ellikleri we senagat ellikleri degişlidir.

 • Bir gezek ulanylýan winil synag ellikleri

  Bir gezek ulanylýan winil synag ellikleri

  Winil synag elliklerimiziň S-XL ululyklary bar.CE, FDA şahadatnamalary bolmaly.

 • Bir gezek ulanylýan lukmançylyk gök nitril ellikler

  Bir gezek ulanylýan lukmançylyk gök nitril ellikler

  Nitril elliklerimiz, arassa otagda gaplanan we mikro teksturly gysgyç bilen öndürilen Goşmaça kiçi, kiçi, orta, uly we goşmaça ululykdaky el ölçeglerinde bar bolan Mawy Nitril elliklerdir.

 • Bir gezek ulanylýan Nitril senagat derejeli ellikler

  Bir gezek ulanylýan Nitril senagat derejeli ellikler

  Bir gezek ulanylýan nitril ellikler:

  Himiki sintetiki materialdyr.Processörite prosesi bejermek we formulany gowulandyrmak arkaly akrilonitril we butadien öndürilýär.

  Dem alyş we rahatlyk lateks elliklerine ýakyn, deride allergiýa bolmaz.Nitril ellikler soňky ýyllarda işlenip düzüldi.Önümçilik wagtynda arassalanandan soň 100-nji we 1000-nji derejelere ýetip bilerler.Bir gezek ulanylýan nitril ellikleriň köpüsi poroşok.

 • Bir gezek ulanylýan lukmançylyk nitril barlag ellikleri

  Bir gezek ulanylýan lukmançylyk nitril barlag ellikleri

  Nitril elliklerimiz, arassa otagda gaplanan we mikro teksturly gysgyç bilen öndürilen Goşmaça kiçi, kiçi, orta, uly we goşmaça ululykdaky el ölçeglerinde bar bolan Mawy Nitril elliklerdir.

 • Bir gezek ulanylýan winil arassa otag ellikleri

  Bir gezek ulanylýan winil arassa otag ellikleri

  PVC diýlip tanalýan poliwinil hlorid, himiki maddalardan, deşiklerden, kesilmelerden we aşgazandan goramak üçin ellikleriň daşyny örtmek üçin ulanylýan termoplastik polimerdir.Gorag ellikleriniň bu dürlüligi, dürli howplardan goramak üçin birnäçe iş ýerlerinde ulanylýar.PVX ellikleriň görnüşlerine howpsuzlyk ellikleri, lukmançylyk ellikleri, laboratoriýa ellikleri we senagat ellikleri degişlidir.

 • Bir gezek ulanylýan winil umumy maksatly ellikler

  Bir gezek ulanylýan winil umumy maksatly ellikler

  PVC diýlip tanalýan poliwinil hlorid, himiki maddalardan, deşiklerden, kesilmelerden we aşgazandan goramak üçin ellikleriň daşyny örtmek üçin ulanylýan termoplastik polimerdir.Gorag ellikleriniň bu dürlüligi, dürli howplardan goramak üçin birnäçe iş ýerlerinde ulanylýar.PVX ellikleriň görnüşlerine howpsuzlyk ellikleri, lukmançylyk ellikleri, laboratoriýa ellikleri we senagat ellikleri degişlidir.