Topokarky
    sahypa_banner

Lukmançylyk lateks ellikleri

  • Bir gezek ulanylýan poroşok mugt lukmançylyk lateks ellikleri

    Bir gezek ulanylýan poroşok mugt lukmançylyk lateks ellikleri

    Lateks ellikleri adaty elliklerden tapawutly we lateksden ýasalan ellikleriň bir görnüşidir.Öý, senagat, lukmançylyk, gözellik we beýleki pudaklar hökmünde ulanylyp bilner we zerur el goragy önümidir.Lateks ellikleri tebigy lateksden ýasalyp, beýleki inçe goşundylar bilen gabat gelýär.Önümler ýerüsti bejergä eýe we geýmek üçin amatly.Senagat we oba hojalygy önümçiliginde, lukmançylyk bejergisinde we gündelik durmuşda giňden ulanylýar.