Hytaý lukmançylyk kislorod konsentratory Garry adamlar hassahananyň öndürijileri we üpjün edijileri üçin ýokary kislorod konsentrasiýasy 10L |Hemeikaineng
Topokarky
    sahypa_banner

Önümler

Lukmançylyk kislorod konsentratory Garrylar hassahana üçin ýokary kislorod konsentrasiýasy 10L

Gysga düşündiriş:

Kislorod konsentratory kislorod öndürýän maşynyň bir görnüşidir.Onuň ýörelgesi howany bölmek tehnologiýasyny ulanmakdyr.Ilki bilen howa ýokary dykyzlyk bilen gysylýar we soňra howadaky her bir komponentiň kondensasiýa nokadyndaky tapawut, gazy we suwuklygy belli bir temperaturada bölmek üçin ulanylýar we soňra düzediş arkaly alynýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Kislorod konsentratory kislorod öndürýän maşynyň bir görnüşidir.Onuň ýörelgesi howany bölmek tehnologiýasyny ulanmakdyr.Ilki bilen howa ýokary dykyzlyk bilen gysylýar we soňra howadaky her bir komponentiň kondensasiýa nokadyndaky tapawut, gazy we suwuklygy belli bir temperaturada bölmek üçin ulanylýar we soňra düzediş arkaly alynýar.

surat1

Kislorod konsentratory lukmançylyk edaralarynda we maşgalalarda kislorod bejergisi we saglygy goraýyş üçin amatlydyr.

Esasy ulanylyşy aşakdakylar:
1. Lukmançylyk: Näsaglara kislorod bermek arkaly ýürek-damar we serebrowaskulýar kesellerini, dem alyş ulgamyny, dowamly obstruktiw pnewmoniýany we beýleki keselleri, şeýle hem gazdan zäherlenmegi we beýleki agyr gipoksiýa alamatlaryny bejermekde hyzmatdaşlyk edip biler.

2. Öý saglygy goraýyş: Kislorod goşmak we saglygy goramak maksadyna ýetmek üçin kislorod bilen bedeniň kislorod üpjünçiliginiň ýagdaýyny gowulaşdyryň.Bu orta ýaşly we garry adamlar, beden taýdan sagdynlygy pes adamlar, göwreli aýallar, kollejlere giriş synaglary okuwçylary we dürli derejeli gipoksiýa keseli adamlar üçin amatlydyr.Şeýle hem ýadawlygy ýok etmek we agyr fiziki ýa-da akyl tükeniksiz fiziki funksiýalary dikeltmek üçin ulanylyp bilner.

3. Kislorod konsentratory şäherlerde, obalarda, uzak ýerlerde, daglyk ýerlerde we platoda kiçi we orta hassahanalar, klinikalar, saglyk stansiýalary we ş.m. üçin amatlydyr.Şol bir wagtyň özünde, garrylar öýleri, öý kislorod bejergisi, sport türgenleşik merkezleri, platon harby stansiýalary we beýleki kislorod ulanylýan ýerler üçin hem amatlydyr.

4. Senagat önümçiligi: Senagat önümçiliginde ulanylyp bilner.

5. Haýwan: Haýwanlary kislorod bilen bejermeli.

image2x
surat3
surat4

Bu önüm bütin dünýäde müşderiler tarapyndan gaty meşhurdyr we köp müşderi satyn almak üçin biziň bilen habarlaşýar.Önümlerimiz ýokary hilli we bahasy hile laýyk.Nusga gerek bolsa, ilki bilen biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, hilini barlamak üçin size nusgalar berip bileris.

Parametr

Haryt ady 10L kislorod konsentratory
Model belgisi HG
Akyş tizligi 0-10L / min
Arassalyk 93 ± 3%
Kuwwat sarp etmek 80680W
Iş güýji AC: 220 / 110V ± 10% 50 / 60Hz ± 1
Çykyş basyşy 0.04-0.08Mpa (basyş> 0.08 düzülip bilner)
Sesi derejesi ≤50dB
Ölçegi 365 x 400 x 650mm (L * W * H)
Arassa agram 31kg
Jemi agram 33 kg
Standart funksiýa Atylylyk duýduryşy, elektrik togunyň näsazlygy duýduryşy, wagt funksiýasy, iş wagtynyň görkezilmegi.
Meýletin funksiýa Pes arassalyk duýduryşy, Nebulizer funksiýasy, SPO2 datçigi, akym bölüji.

Üstünlik

1. Garnituralary saklamak üçin iň ýokary lýubo dizaýny.
2. Uly içki giňişlik has çalt sowadylýar.
3. Suw we tozan geçirmeýän molekulýar elek çüýşesi.
4. Akym bölüjisini 5 akymy bölmek mümkin.
5. Uly göçürme kompressory, beýleki marka içerki önümlere garanyňda ömrüňizi 30% uzak saklaň.
6. 24 sagat işlemek üçin kostýum.
7. Hil kepilnamasy: 2 ýyl.

Hyzmat

1. OEM (≥100 sany) / ODM.
2. Önümler CE, FDA, ISO, ROHS şahadatnamasyndan geçdi.
3. Derrew jogap beriň we hemmetaraplaýyn we oýlanyşykly hyzmat beriň.
4. Şeýle hem 3L / 5L / 8L / 15L kislorod konsentratorlary bar we goşa akym we nemlendiriji bar.

Şahadatnama

CE

CE

ISO13485

ISO13485

Rohs

Rohs

Gaplamak

gaplamak (1)
gaplamak (2)
gaplamak (3)
gaplamak (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň