Hytaý dokalan 3ply bir gezek ulanylýan hirurgiki ýüz maskasyny öndürijiler we üpjün edijiler |Hemeikaineng
Topokarky
    sahypa_banner

Önümler

Dokalan däl 3 gezek ulanylýan bir gezek ulanylýan hirurgiki ýüz maskasy

Gysga düşündiriş:

Bu önüm üç materialdan durýar: dokalan mata, burun zolagy we elastik zolak.Masüz maskasy içki, orta we daşarky gatlaklara bölünýär, içki gatlak adaty dokalan däl mata, orta gatlak ultra inçe polipropilen süýümi eredilen mata, daşky gatlagy bolsa dokalmadyk mata ýa-da ultra inçe polipropilen eredilen mata.Gulak kemeri elastik zolakdan, içindäki elastik zolakly dokalan matadan tikilýär;burun zolagynyň materialy inçe galvanizli demir sim bilen örtülen demir zolakdyr.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Ordinaryönekeý maskalar bilen lukmançylyk hirurgiki maskalarynyň arasyndaky tapawut.Dinönekeý maskalar adatça 4-6 sagat dowam edýär.Hirurgiki maskalary ulanmagyň wagty ondan has uzyn, ýöne goramagyň netijeliligi has ýokary.Adaty döwürde operasiýa edilse ýa-da ýakyn aragatnaşykda ýokaşma howpy bar bolsa, adatça hirurgiki maskalary ýa-da gorag maskalaryny ulanmak maslahat berilýär.Bir gezek ulanylýan steril maskalar esasan gündelik durmuşda we gündelik goragda ulanylýar.

Bu maska ​​bütin dünýäde müşderiler tarapyndan gaty meşhurdyr we köp müşderi satyn almak üçin biziň bilen habarlaşýar.Önümlerimiz ýokary hilli we bahasy hile laýyk.Nusga gerek bolsa, ilki bilen biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, hilini barlamak üçin size nusgalar berip bileris.

1-200Z4151632202

Parametr

Material: 3S dokalan mata * 2 + 99% eredilen mata
BFE: ≥99%
Spesifikasiýa: 17.5 * 9.5 sm
Gaplamak jikme-jigi: 10 bölek / sumka, 1000 bölek / karton ýa-da 50 bölek / guty
Kartonyň ölçegi: 57 * 30 * 40 sm
GW: 4.5KG
NW: 3.5KG
Model: Steril / steril däl
Sterilizasiýa usuly: Etilen oksidi sterilizasiýa
Şahadatnama: CE / FDA
Standartlar: EN14683: 2019 IIR görnüşi
Möhleti gutarýan senesi: 2 ýyl
Önüm senesi: Möhüri görüň

Aýratynlyk

1. Çyglylygy siňdiriş gatlagy: Sanitar derejeli polipropilen ýelimleýji mata;Süzgüç gatlagy: efficiencyokary netijelilik süzgüç eritme pürküji mata;Suw geçirmeýän gatlak: Sanitar derejeli polipropilen ýelimleýji mata.

2. Elastik gulak aýlawy: Geýmek amatly.

3. Çeýe burun zolagy erkin sazlanyp bilinýän egilmek.

Hyzmat

1. OEM / ODM.

2. Önümler CE, FDA, ISO kepilnamasyndan geçdi.

3. Derrew jogap beriň we hemmetaraplaýyn we oýlanyşykly hyzmat beriň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. OEM / ODM.

2. Zawodyň göni satuw bahasy.

3. Hil kepilligi.

4. Çalt eltiň.

5. Satuwdan soň gowy hyzmatymyz bar.

6. Uzak wagt bäri iri öý hassahanalarynda hyzmat edýäris.

7. Lukmançylyk pudagynda 10 ýyldan gowrak satuw tejribesi.

8. Önümleriň köpüsi üçin MOQ ýok we ýöriteleşdirilen önümler çalt getirilip bilner.

Şahadatnama

CE

CE

FDA

FDA

Gaplamak

gaplamak (1)
gaplamak (2)
gaplamak (3)
gaplamak (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň