Topokarky
  sahypa_banner

Gorag eşikleri

 • Bir gezek ulanylýan lukmançylyk açyk arka izolýasiýa eşigi

  Bir gezek ulanylýan lukmançylyk açyk arka izolýasiýa eşigi

  Bu önüm önelgesiz;Keselhanada ulanylyp bilner we oňat geçirijilik we päsgelçilik bar.
  Bakteriýalaryň, wiruslaryň, alkogolyň, ganyň, beden suwuklyklarynyň, howa tozan bölejikleriniň aralaşmagyna netijeli garşy durup biler, geýýänleri ýokançlykdan gorap biler.

 • Bir gezek ulanylýan dokalmadyk izolýasiýa eşigi

  Bir gezek ulanylýan dokalmadyk izolýasiýa eşigi

  Dokma önümlerini esasy çig mal hökmünde ulanmak, kesmek, tikmek arkaly.Steril däl we bir gezek ulanylýan.

 • Lukmançylyk taýdan ulanmak üçin bir gezek ulanylýan gorag eşigi

  Lukmançylyk taýdan ulanmak üçin bir gezek ulanylýan gorag eşigi

  Gorag eşiklerini saýlamak, funksiýa, ululyk, görnüş, ulanylýan pursat, gorag standarty we ş.m. ýaly köp faktorlary göz öňünde tutmalydyr. Mysal üçin, görnüşlere birleşdirilen, bölünen, iş eşikleri, ýangyn saklaýan eşikler, lukmançylyk gorag eşikleri we ş.m. girýär.

  Bu önüm önelgesiz;Keselhanada ulanylyp bilner we oňat geçirijilik we päsgelçilik bar.
  Bakteriýalaryň, wiruslaryň, alkogolyň, ganyň, beden suwuklyklarynyň, howa tozan bölejikleriniň aralaşmagyna netijeli garşy durup biler, geýýänleri ýokançlykdan gorap biler.