Topokarky
    sahypa_banner

Raman spektrometri

Raman spektrometrleri himiki barlaghanalar, biologiýa we lukmançylyk ugurlary we ş.m. ýaly giň ugurlarda ulanylýar. Onuň kömegi bilen gözleg maddalarynyň düzümini has takyk kesgitläp bileris.

Bu ugurlara degişlidir:

1. Azyk meýdançasy - iýmit maddalaryny "tassyklamak" we zyna edenleri "galplaşdyrmak" üçin ulanylýar

2. Oba hojalygy we maldarçylyk - oba hojalygy we maldarçylyk önümleriniň klassifikasiýasy we kesgitlenişi

3. Himiýa, polimer, derman we lukmançylyk bilen baglanyşykly ugurlarda gözegçilik;hiline gözegçilik, komponentleri kesgitlemek, neşe serişdelerini kesgitlemek, keseli anyklamak

4. Jenaýat derňewi we zergärçilik pudagy - neşe serişdelerini ýüze çykarmak;şaý-sepleri kesgitlemek

5. Daşky gurşawy goramak - suwuň hapalanmagyna gözegçilik etmek, ýerüsti hapalanmalary ýüze çykarmak we beýleki organiki hapalaýjy maddalar

6. Fizika ugry - optiki enjamlar we ýarymgeçiriji komponentler boýunça gözleg

7. Baha bermek, gadymyýetlere we gadymy zatlara baha bermek, jemgyýetçilik howpsuzlygyna jenaýat baha bermek we beýleki ugurlar.

8. Geologiki meýdan - ýerinde gözleg, magdanyň düzüminiň mukdar we hil derňewi we goşulmalar boýunça gözleg

9. Nebit ýatagy - nebit önümleriniň çalt klassifikasiýasy, nebit önümleriniň düzümi, gözegçilik edilýän nebit önümlerini onlaýn sazlamak we ş.m.

10. Senagat gazynyň düzümini kesgitlemek

11. Kristal materiallar boýunça gözleg

12. Gemologiýada, daşlaryň düzümini we hakykylygyny kesgitlemek üçin ulanylýar

13. II-VI we III-V goşma ýarymgeçiriji nanostrukturalarynda ulanmak

14. Uglerod materiallary ylmynda ulanmak

15. Ösümlik dokumasyny anyklamak üçin “vivo Raman” spektroskopiýasy

16. Lukmançylyk pudagynda ulanmak

17. Organiki süýümlerde we filmlerde ulanmak

18. Katalizatorda ulanmak