Topokarky
  • head_bg (3)

Gözleg we gözleg merkezi

Gözleg we gözleg merkezi

Gözleg we gözleg topary

hakda (2)

Biziň kompaniýamyz innowasiýa esasly ösüşi amala aşyrýar, dolandyryş we ulgamlaýyn ylmy we tehnologiki innowasiýalary yzygiderli kämilleşdirýär, ylmy we tehnologiki innowasiýalary güýçli güýçlendirýär, senagat tehnologiki innowasiýalaryny çaltlaşdyrýar we kärhanalaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin ýokary tehnologiýalary ulanýar.

Biziň kompaniýamyzda 30 adamlyk gözleg topary bar, şol sanda 9 sany doktorlyk gözleg we 21 aspirantura.Şeýle hem, hyzmatdaş öndürijiler bilen tehnologiýalary we önümleri ösdürýäris, tehnologiýa we önüm dizaýnyna gatnaşýarys we bazaryň zerurlyklaryna görä täzelenýäris.Önümler, müşderileriň isleglerine görä düzülip bilner, ýöne materiallar, aýratynlyklar, tehnologiýa, pac kaging we ş.m.

Kompaniýamyz geljek 5 ýylda R&D toparyna täze zehinler goşmagy meýilleşdirýär.Bar bolan 30-dan 60 adama çenli giňeltmäge taýýardyrys;lukmançylyk enjamlary tehnologiýasynyň gözlegini we ösüşini amala aşyrmaga we netijede önümleriň öndürijiligini ýokarlandyrmaga taýyn.